Bộ dụng cụ cách điện 15 món Pro’skit chất lượng cao

Bộ dụng cụ cách điện 15 món Pro'skit chất lượng cao

Bộ dụng cụ cách điện 15 món Pro’skit
– Bộ dụng cụ bao gồm: Vít, kềm, cờ lê, dao được lưu trữ trong một túi vải có thể cuộn tròn, dể dàng cất giữ và mang theo khi di chuyển.
– Thích hợp dùng trong gia đình, công ty điện lực, nhà máy điện, chuyên ngành cơ điện lạnh, nhiệt điện lạnh, ô tô, quân sự, máy bay v.v… 9PM-911: Insulated combination plier (195mm)

Bộ dụng cụ cách điện 15 món Pro'skit chất lượng cao

Bộ dụng cụ cách điện 15 món Pro’skit chất lượng cao

9PM-917: Insulated side cutter(165mm)
9PM-910: Insulated wire stripping plier (160mm)
9PM-918: Insulated long nose plier(200mm)
9SR-V206: Insulated cable cutter 150mm (22mm2)
9HW-V110B: Insulated single open end wrench 10mm
9HW-V113B: Insulated single open end wrench 13mm
9HW-V114B: Insulated single open end wrench 14mm
9HW-V117B: Insulated single open end wrench 17mm
9HW-V119B: Insulated single open end wrench 19mm
9SD-800-S2.5: Insulated screwdriver(-2.5×75)
9SD-800-S4.0: Insulated screwdriver (-4.0×100)
9SD-800-S5.5: Insulated screwdriver (-5.5×125)
9SD-800-S6.5: Insulated screwdriver (-6.5×150)
9PD-V003A: Insulated straight blade cable knife 50*180mm
9Z-PK2813: Tool roll bag