Cầu dao chống dòng rò

Cầu dao chống dòng rò

– Công dụng:
Bảo vệ con người chống điện giật do tiếp xúc trực tiệp hoặc gián tiếp với nguồn điện.

Ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn do sự cố dòng rò trong mạch điện
– Dòng điện danh định: 15-20-30A
– Dòng rò 30mA
– Số cực: 2
– Đặc tính bảo vệ: C curve
-Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch: 2.5kA