Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Cục Điều tiết điện lực đã đưa nhiều giải pháp để các nhà máy điện mới tham gia phát điện cạnh tranh và trong thời gian tới, Cục cũng sẽ ban hành thêm các văn bản hướng dẫn các đơn vị trong vấn đề chuẩn bị tham gia thị trường điện; xem xét các khó khăn vướng mắc của các nhà máy điện để bằng các văn bản hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, làm sao nâng cao tỷ lệ các nhà máy điện trực tiếp tham gia việc phát điện cạnh tranh.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng yêu cầu các đơn vị hiện nay, đặc biệt 3 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), có sự chuẩn bị tốt cho các nhà máy mới, các nhà máy chưa tham gia thị trường để làm sao sớm nhất các nhà máy này tham gia thị trường.

Đối với EVN, Bộ đã giao xây dựng đề án để sớm đưa các nhà máy thuỷ điện đa mục tiêu, các nhà máy BOT vào tham gia thị trường. Trong năm nay, EVN cần sớm xây dựng đề án để báo cáo Bộ. Về việc thông tin thị trường, công bố báo cáo thị trường cho các đơn vị tham gia và khách hàng phải cải tiến để các thông tin về hoạt động kịp thời, tạo sự minh bạch trong vận hành thị trường.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cũng giao Cục Điều tiết điện lực tiếp thu các góp ý, tồn tại khó khăn của thị trường phát điện cạnh tranh, đồng thời, cần thường xuyên trao đổi với các đơn vị tham gia thị trường, cập nhật những vướng mắc để xử lý kịp thời những khó khăn trong vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho hay, tính đến hết tháng 6/2015, đã có 59/109 nhà máy điện trực tiếp chào giá, tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, với tổng công suất đạt gần 14.800 MW, chiếm khoảng 42% tổng công suất. Tuy nhiên, con số này còn rất hạn chế, nhiều yếu tố ràng buộc nên chưa đưa toàn bộ các nhà máy vào thị trường trong thời gian qua.

Ngoài việc các nhà máy điện thiếu kinh nghiệm, nhân lực trong việc tham gia phát điện cạnh tranh, việc công bố thông tin báo cáo của các đơn vị còn chậm; việc chào giá chưa thực hiện tốt theo đúng quy định và công tác tính toán thanh toán cũng còn nhiều bất cập như dữ liệu xác nhận sự kiện phục vụ thanh toán chưa đầy đủ; việc xác nhận hồ sơ thanh toán vẫn thông qua văn bản chuyển đường bưu điện.

Theo icom.com.vn