Rơ le bảo vệ đa chức năng

Rơ le bảo vệ đa chức năng

Rơ le bảo vệ đa chức năng. cung cấp tính năng bảo vệ trong phạm vi rộng đối với hệ thống điện và nó vận hành như một rơ le bảo vệ dự bị đối với hệ thống truyền tải . được chia làm bốn nhóm như sau:

Bảo vệ quá dòng ngắn mạch hoặc chạm đất
Bảo vệ quá điện áp và kém điện áp
rơ le quá dòng có hướng có tính năng mạch đóng tự động .
rơ le quản lý ngăn lộ được cài đặt sẵn tính năng bảo vệ, giám sát và được lắp kèm theo màn hình mô phỏng cỡ lớn.