Rơ le bảo vệ khoảng cách cao cấp giá rẻ

Rơ le bảo vệ khoảng cách cao cấp giá rẻ

Sản phẩm là rơ le khoảng cách dạng kỹ thuật số tốc độ cao để xử lý toàn bộ hệ thống, dùng cho lưới truyền tải của mạng tiếp đất trực tiếp.

Do được thiết kế kĩ thuật số hiện đại nhất nên  là sản phẩm có tính năng rất cao, được công nhận là có hiệu quả trong việc bảo vệ khoảng cách chọn pha khi xử lý toàn bộ hệ thống trong thời gian vận hành 1 chu kỳ. Trong gói bảo vệ công suất lớn đó, có rất nhiều tính năng như hệ thống bảo vệ lệnh điều khiển, quá dòng dự phòng, bảo vệ ngắt dòng điện khi có sự cố, bảo vệ stub, bảo vệ ngắt máy khi mất đồng bộ và bảo vệ khi có sự cố của máy cắt.