giá bán rơ le SHAMWHA

Rơ le bảo vệ SAMWHA chất lượng cao

Rơ le bảo vệ SAMWHA chất lượng cao

Hãng sản xuất :    SAMWHA Nguồn cung cấp :    80 ~ 260VAC/50Hz Dòng định mức (A) :    6.5 Dòng quá tải cao :    0.5 A Dòng quá tải thấp :    6.5 A