kiềm cách điện giá rẻ

Kìm cách điện giá rẻ

Kìm cách điện giá rẻ

Chiều dài tổng: 180mm Đường kính cạnh cắt phần mềm: 4mm Đường kính cạnh cắt phần vừa cứng: 3.1mm Đường kính cạnh cắt phần cứng: 2mm Đường kính cạnh cắt dây cáp: 10mm Trọng lượng: 200g