phát điện

Nhiệt điện Hải Phòng tham gia thị trường phát điện cạnh tranh để nâng cao vị thế doanh nghiệp

Nhiệt điện Hải Phòng tham gia thị trường phát điện cạnh tranh để nâng cao vị thế doanh nghiệp

Chia tay EVN TPC Hải Phòng, chia tay những công nhân điện mặt vẫn lấm lem dầu máy, nhưng ánh mắt họ đang ngời lên niềm tin, niềm vui vì mùa hè năm nay, khi tổ máy số 4 hoàn

Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Kế hoạch để giúp thị trường phát điện cạnh tranh được hoàn thiện hơn

Cục Điều tiết điện lực đã đưa nhiều giải pháp để các nhà máy điện mới tham gia phát điện cạnh tranh và trong thời gian tới, Cục cũng sẽ ban hành thêm các văn bản hướng dẫn các đơn