rơ le biến áp

Rơ le máy biến áp chất lượng cao

Rơ le máy biến áp chất lượng cao

Sản phẩm là rơ le bảo vệ máy biến áp dạng kỹ thuật số dành cho máy biến áp 2 cuộn dây/ 3 cuộn dây, máy biến áp tự ngẫu và máy biến áp dùng cho máy phát điện. Ngoài