rơ le chính hãng

Rơ le chính hãng giả rẻ

Rơ le chính hãng giả rẻ

Sản phẩm là rơ le bảo vệ so lệch trở kháng cao dạng kĩ thuật số, và có các tính năng dưới đây: Bảo vệ so lệch thứ tự không (zero-phase) Bảo vệ hệ thống 1 thanh cái, 2 thanh