rơ le điện

Rơ le bảo vệ khoảng cách cao cấp giá rẻ

Rơ le bảo vệ khoảng cách cao cấp giá rẻ

Sản phẩm là rơ le khoảng cách dạng kỹ thuật số tốc độ cao để xử lý toàn bộ hệ thống, dùng cho lưới truyền tải của mạng tiếp đất trực tiếp. Do được thiết kế kĩ thuật số hiện