sản phẩm thiết bị điện

Cầu chì chất lượng cao

Cầu chì chất lượng cao

Cấu tạo chung của một chiếc cầu chì là một dây chì mắc nối tiếp với hai đầu dây dẫn trong mạch điện. Vị trí lắp đặt cầu chì là ở sau nguồn điện tổng và trước các bộ phận