thị trường phát điện

Nhiệt điện Hải Phòng tham gia thị trường phát điện cạnh tranh để nâng cao vị thế doanh nghiệp

Nhiệt điện Hải Phòng tham gia thị trường phát điện cạnh tranh để nâng cao vị thế doanh nghiệp

Chia tay EVN TPC Hải Phòng, chia tay những công nhân điện mặt vẫn lấm lem dầu máy, nhưng ánh mắt họ đang ngời lên niềm tin, niềm vui vì mùa hè năm nay, khi tổ máy số 4 hoàn