tin tức nhân viên điện

Những khó khăn gian khổ của lính truyền tải điện

Những khó khăn gian khổ của lính truyền tải điện

Các trường hợp anh em có gia đình mà chưa có nhà ở sẽ được ưu tiên bố trí phòng ăn ở, sinh hoạt riêng (điều này giải thích vì sao trong các đội, trạm điện vùng cao, vùng khó